O mně

Od roku 2004, čerstvě ověnčen titulem Ing (ZČU – elektrotechnika), začínám sbírat cenné zkušenosti v dost specifickém oboru informačních technologií, abych se o necelých deset let později rozhodnul o rozšíření své kvalifikace o řemeslo, které lépe zhmoňuje moje nápady a dosavadní zkušenosti – KAMNAŘINA

Nezatížen předsudky, snažím se vždy najít takové řešení, které co nejlépe využívá místních zdrojů, zkušeností a přitom respektuje veškeré požadavky dnešní doby na komfortní, nezávislé a čisté využití ohně v domácnosti.

Díky velkému mezioborovému přesahu tak nabízím komplexní služby, počínaje konzultacemi, jednoduchými návrhy, přes počítačové 3d vizualizace, výpočty a dimenzování dle platných evropských a českých norem, samotnou realizaci stavby až po závěrečné měření účinnosti a složení spalin daného topidla.

  • Člen Cechu Kamnářů
  • Kvalita a férový přístup s využitím všech dostupných znalostí řemesla
  • Vždy hledám optimální řešení s ohledem na požadavky a celkovou cenu stavby
  • Pracuji s novými materiály a technologiemi, které vyžadují současné moderní a originální stavby.
  • Pro tradiční postupy a stavby používám s úctou historické cihly, litinu, hlínu, písek… zkrátka časem prověřené materiály.